KHÓA THIỀN HOAN HỶ

0
643
LỊCH KHÓA THIỀN 2017 

QUÝ VỊ ĐĂNG KÝ KHÓA THIỀN HOAN HỶ LƯU Ý:

BTC đã đăng tải tất cả thông tin cần thiết cho thiền sinh muốn tìm hiểu về khóa thiền trên website: thien.com.vn. Quý vị nên đọc các mục trên website như: Giới thiệu, Hướng dẫn, Sơ lược về khóa thiền, Chia sẻ kinh nghiệm, Thông báo…. để hiểu rõ về khóa thiền trước khi quyết định đăng ký, tránh những trường hợp gửi email hoặc gọi điện thoại hỏi những vấn đề đã đăng tải. Chân thành cảm ơn!

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ KHÓA THIỀN:

* Quý vị đăng ký khóa thiền nào thì hãy chọn vào đường link ĐĂNG KÝ KHÓA THIỀN bên dưới của khóa đó.

* Quý vị sẽ nhận được ngay tức thì 1 email hồi đáp tự động từ daotao@kynang.edu.vn, khi form đăng ký của quý vị đã được gửi thành công. Nếu không nhận được email tự động hồi âm trong khoảng 5 phút, quý vị kiên nhẫn đăng ký lại lần nữa (có thể do cách đăng ký chưa đúng hoặc do hệ thống mạng có sự cố). 

* Khi nhận form đăng ký, BTC sẽ xem và gửi hồi đáp đến quý vị trong khoảng 1 tuần.

 

KHÓA     THỜI GIAN
Tháng 01

(T.12 Bính Thân)

 Từ  12/01 đến  23/01/2017

(15/12 đến 26/12 Bính Thân)

 

Khóa 3 ngày

(T.1 Đinh Dậu)

Thiền 3 ngày thực hành Tứ Y Pháp

Từ  ngày 31/01 đến  ngày 03/02/2017

(Từ mùng 4 đến  mùng 7 Tết Đinh Dậu)

Tháng 02

(T.1 Đinh Dậu)

 Từ 12/02 đến 23/02/2017

(Từ 16/01 đến 27/01 Đinh Dậu)

Tháng 03

(T.2 Đinh Dậu)

Từ  16/03 đến  27/03/2017

(19/02 đến 30/02 Đinh Dậu)

THIỀN SINH ĐĂNG KÝ DỰ BỊ ĐÃ ĐỦ

 Tháng 04(T.3 Đinh Dậu) Từ  30/03 đến  10/04/2017      

(03/03 đến 14/03 Đinh Dậu)

THIỀN SINH ĐĂNG KÝ ĐÃ ĐỦ

Sẽ nhận ĐĂNG KÝ DỰ BỊ  vào ngày 03/04/2017

Tháng 05

(T.4 Đinh Dậu)

Khóa 3 ngày

Chùa Lộc Uyển – Đà Lạt

 (dành cho thiền sinh cũ)

Từ 04/05 đến  07/05/2017

(09/04 đến 12/04 Đinh Dậu)

THIỀN SINH ĐĂNG KÝ PHỤC VỤ ĐÃ ĐỦ

Tháng 05

(T.4 Đinh Dậu)

Từ 13/05 đến 24/05/2017

(18/04 đến 29/04 Đinh Dậu )

Sẽ nhận ĐĂNG KÝ từ ngày 13/04/2017 

Tháng 05

(T.5 Đinh Dậu)

Khóa 10 ngày

Chùa Lộc Uyển – Đà Lạt 

Từ 27/05 đến 07/06/2017

(02/05 đến 13/05 Đinh Dậu )

THIỀN SINH ĐĂNG KÝ ĐÃ ĐỦ

Tháng 06  (T.5 Đinh Dậu)

KHÓA TU MÙA HÈ 2017 (4 ngày)

(dành cho Thiếu niên từ 10 đến 15 tuổi)

Từ  08/06 đến 11/06/2017

(14/05 đến  17/05 Đinh Dậu)

Sẽ nhận ĐĂNG KÝ từ ngày 08/05/2017 

Tháng 06 (T.5 Đinh Dậu)

KHÓA SATI 2017 (8 ngày)

(dành cho TS đã tu 3 khóa 10 ngày + phục vụ 1 khóa 10 ngày)

Từ  13/06 đến 21/06/2017

(19/05 đến  27/05 Đinh Dậu)

Sẽ nhận ĐĂNG KÝ từ ngày 13/05/2017 

 Tháng 07 (T.6 Đinh Dậu)

KHÓA THIỀN THANH NIÊN

(dành cho Thanh niên từ 16 đến 25 tuổi)

Từ  25/06 đến 06/07/2017

(02/06 đến  13/06 Đinh Dậu)

Sẽ nhận ĐĂNG KÝ từ ngày 25/05/2017 

Tháng 08

(T.6 Đinh Dậu – tháng nhuần)

Từ  09/08 đến 20/08/2017

(18/06 đến  29/06 Đinh Dậu – tháng nhuần)

Sẽ nhận ĐĂNG KÝ từ ngày 09/07/2017 

 Tháng 09

(T.7 Đinh Dậu)

Từ  08/09 đến 19/09/2017

(18/07 đến  29/07 Đinh Dậu)

Sẽ nhận ĐĂNG KÝ từ ngày 08/08/2017 

 Tháng 10

(T.8 Đinh Dậu)

Từ  05/10 đến 16/10/2017

(16/08 đến  27/08 Đinh Dậu)

Sẽ nhận ĐĂNG KÝ từ ngày 05/09/2017 

 Tháng 10

(T.9 Đinh Dậu)

 Từ  22/10 đến 02/11/2017

(03/09 đến  14/09 Đinh Dậu)

Sẽ nhận ĐĂNG KÝ từ ngày 22/09/2017 

 Tháng 11

(T.9 Đinh Dậu)

Từ  04/11 đến 15/11/2017

(16/09 đến  27/09 Đinh Dậu)

Sẽ nhận ĐĂNG KÝ từ ngày 04/10/2017 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here