Hiểu Hơn Về Thiền hành

0
400

Thiên nhiên dầu đẹp mấy / Mặc cảnh vật ven đường / Trang nghiêm hòa thượng bước / Hình ảnh ấy làm gương / Tu hành là gìn giữ / Tâm bền vững miên trường

THIỀN HÀNH
Một hồi, chuông thức chúng
Đại chúng rời khỏi giường
Thiền hành ba mươi phút

Trời lạnh hắt hơi sương

 

 
Từng bước chân hơi thở
Luôn nhớ, chánh niệm thường
Thiên nhiên dầu đẹp mấy

Mặc cảnh vật ven đường

 

 
Trang nghiêm hòa thượng bước
Hình ảnh ấy làm gương
Tu hành là gìn giữ
Tâm bền vững miên trường

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here